Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 696 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Wały p-powodziowe i akcja na rzece Miodowa - 29.07.2012

niedziela, 29 lipca 2012 19:31


Podziel się
oceń
4
1

komentarze (7) | dodaj komentarz

Wycieczka z biegiem rzeki Miodowa w Baninie - 29.07.02012

niedziela, 29 lipca 2012 19:23


Podziel się
oceń
3
1

komentarze (5) | dodaj komentarz

Banino, Miodowa, 12 lipca - skąd się ta woda na Miodowej ???

niedziela, 29 lipca 2012 18:32

Ujście rzeki Miodowa :

Szukamy żródeł rzeki Miodowa :


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (1) | dodaj komentarz

Banino, Miodowa, 4 lipca

niedziela, 29 lipca 2012 18:25

Płynie rzeka, płynie ....


Podziel się
oceń
1
1

komentarze (3) | dodaj komentarz

Miodowa, Banino po ulewie 30 czerwca 2012

niedziela, 29 lipca 2012 18:15

foto :


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (4) | dodaj komentarz

Ciąg dalszy problemu z wodami opadowymi - gdzie odprowadzamy wodę z naszych nieruchomości ?

niedziela, 28 sierpnia 2011 11:55

Nadal nie wiem czy gmina prawidłowo wywiązuje się ze swoich zadań w tym zakresie ...

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że niezależnie od powyższego, na każdym z nas ciążą również pewne obowiązki w tym zakresie :

Ustawa Prawo Wodne :

Art. 29. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :

§ 28. 
1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

§ 126.
1. Dachy i tarasy, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości - zgodnie z § 28 ust. 2.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

KOLEJNA ULEWA, KOLEJNY PROBLEM Z WODAMI OPADOWYMI

niedziela, 28 sierpnia 2011 11:04


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

PROBLEM Z WODAMI OPADOWYMI

poniedziałek, 18 lipca 2011 23:37

Można powiedzieć, że ulewa o takim natężeniu jak w czwartek to siła wyższa której nie sposób było zapobiec. Jednak mam co do tego pewne wątpliwości ... Być może wynikają one z mojej niewiedzy. Będę starał się, w miarę możliwości, wyedukować w tym zakresie. Na chwilę obecną widzę to tak :

Zarządzanie spływem wód opadowych leży w obowiązkach gminy. To wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Nie wiem czy gmina prawidłowo wywiązuje się ze swoich zadań w tym zakresie. Zastanawiam się również czy zalania naszych posesji i drogi nie wynikają z innych przyczyn. Kiedyś były tu pola uprawne i takie sytuacje nie miały miejsca. Podobno ktoś zniszczył drenaże, podobno ktoś zasypał jakieś zagłębienie terenu w którym gromadziła się woda, napewno ktoś wybudował domy, ogrodzenia i utwardził część gruntu. W ten sposób zmienił się naturalny obieg wody. To wszystko można było (a może należało ?) przewidzieć. Napewno też ktoś tworzył plany zagospodarowania przestrzennego i wydawał pozwolenia na budowę. Problem jest bardzo złożony - regulacje w powyższym zakresie zawarte są conajmniej w kilku różnych aktach prawnych :

- ustawa prawo wodne

- ustawa o samorządzie gminnym

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

- ustawa prawo budowlane

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (9) | dodaj komentarz

REAKCJA BURMISTRZA PO ULEWIE

poniedziałek, 18 lipca 2011 22:58

 

W czwartek, zaraz po ulewie napisałem do Burmistrza email z prośbą naprawę drogi. Jeszcze w tym samym dniu otrzymałem odpowiedź od Burmistrza ! W dniu dzisiejszym droga została już naprawiona. Należy podkreślić, że droga była nieprzejezdna a naprawa wymagała użycia ciężkiego sprzętu.

W imieniu swoim oraz innych mieszkańców naszego osiedla chciałbym bardzo podziękować Panu Burmistrzowi za szybką i sprawną rekację.

Podziękowania składam również Panu Prezesowi spółki Siódme Niebo, który jak się dowiedziałem, w imieniu mieszkańców osobiście zgłosił Panu Burmistrzowi zaistniały problem.


Podziel się
oceń
2
1

komentarze (3) | dodaj komentarz

wtorek, 17 października 2017

Licznik odwiedzin:  25 693  

O moim bloogu

o problemach z dojazdem do zalanych domów

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl